Fasadvepa. Epsilon Safety Center. Göteborg

För att profilera sitt nya Safety Center för bilindustrin. Format 2×4 meter.